poradnik

 

Wszystko co powinieneś wiedzieć o ruchu drogowym

 

 

Prawo Jazdy (Warszawa) 2018 r. – nowe obowiązki i obostrzenia dla młodych kierowców


Osoby, które odbiorą dokument prawa jazdy po 4 czerwca 2018 r. będą objęte nowelizacją przepisów. Co się zmieni?

Przede wszystkim przez 24 miesiące od daty wydania uprawnień będzie ich obowiązywał okres próbny. Przez ten czas będą się musieli bardziej pilnować i przez kilka miesięcy przestrzegać zaostrzonych przepisów. Przez pierwsze osiem miesięcy od odebrania prawa jazdy nie będą mogli jeździć z wyższą prędkością niż 50 km/h w terenie zabudowanym oraz 80 km/h poza terenem zabudowanym. Z kolei na autostradach i drogach ekspresowych będzie ich obowiązywał limit prędkości 100 km/h. 

 Jednak to nie wszystko. W całym okresie próbnym (przez 24 miesiące) kierowcy będą mogli popełnić co najwyżej dwa wykroczenia. A i tak, Starosta będzie mógł wydać decyzję o wydłużeniu okresu próbnego o kolejne dwa lata, w przypadku gdy kierowca w ciągu pierwszych 24 miesięcy od zdobycia uprawnień popełni dwa wykroczenia drogowe. Jeżeli w tym okresie popełni trzy wykroczenia drogowe lub przestępstwo drogowe, wtedy starosta cofnie uprawnienia do kierowania pojazdem.

Wraz z wejściem w życie nowych przepisów odnośnie prawa jazdy, kierowcy będą mieli nowe obowiązki.Przez pierwsze osiem miesięcy będą musieli jeździć z naklejonym na szybę zielonym liściem (przepis obowiązujący już od 2016 r.). Ponadto, przejdą obowiązkowe szkolenia, za które zapłacą. Między 4 a 8 miesiącem od daty uzyskania uprawnień, każdy kierowca będzie musiał przejść 2 godzinny kurs teoretyczny (m.in. z zakresu problematyki wypadków drogowych) w WORD. Według nieoficjalnych informacji będzie on kosztował 100 zł. Oprócz tego, w tym samym okresie (między 4 a 8 miesiącem od daty odebrania prawa jazdy) kierowcy będą musieli przejść szkolenie praktyczne w Ośrodku Doskonalenia Techniki Jazdy (m.in. z zakresy wyprowadzania auta z poślizgu). Praktyczny kurs potrwa tylko godzinę i według spekulacji będzie kosztował 200 zł.

Dodatkowo przez pierwsze osiem miesięcy po odebraniu prawa jazdy, kierowcy nie będą mogli pracować zawodowo jako kierowcy ani prowadzić działalności gospodarczej związanej z prowadzeniem samochodu.

Na zajęcia praktyczne kat. A :


Ubieramy się w spodnie (długie najlepiej skórzane lub tekstylne motocyklowe) i kurtkę koniecznie z długim rękawem najlepiej skórzaną wzmacniana na łokciach. wysokie buty najlepiej bez sznurowadeł (powyżej kostki-zabezpieczenie stawu skokowego) W miarę własnych możliwości kask, rękawice motocyklowe.

Szkoła zapewnia:

Kaski motocyklowe wraz z jednorazowymi czepkami na włosy komplet ochraniaczy na łokcie i kolana płaszcze przeciwdeszczowe system łączności instruktor-kursant.

W związku z wieloma zapytaniami czy włączać kierunkowskaz przed rondem do skrętu – wyjaśniamy:


Pomimo że wjeżdżając na rondo skręcamy zawsze w prawo to przy skręcie w lewo na rondzie włączamy zawsze kierunkowskaz lewy i dopiero bezpośrednio przed zjazdem z ronda włączamy kierunkowskaz prawy. Rondo jest skrzyżowaniem więc stosujemy przepisy dotyczące zmiany kierunku jazdy na skrzyżowaniu więc również sygnalizowanie manewru skrętu. Takie sygnalizowanie pomaga również uczestnikom ruchu którzy oczekują na wjazd na rondo ponieważ dzięki kierunkowskazowi nasze zachowanie jest czytelne i przewidywalne. Miło nam poinformować iż przystosowaliśmy 2 auta do przeprowadzania egzaminów państwowych.

Czyli zainstalowaliśmy zestaw monitoringu zgodny z ustawą i zaakceptowany przez WORD Warszawa, dlatego już dzisiaj zachęcamy do korzystania z tej okazji. W Styczniu 2016r. wchodzi w życie 2 część ustawy z 2012r. czyli 2 letni okres próbny dla nowych kierowców, obowiązkowy zielony listek i co za tym idzie indywidualne ograniczenia prędkości, szkolenie w ODTJ między 6-8 miesiącem od zadanego egzaminu państwowego.

Osoby które zaliczą egzamin teoretyczny oraz praktyczny do końca 2015r. zmianami przepisów nie będą objęte. Nasza szkoła zaczęła organizować kursy na wózki widłowe koszt całego szkolenia to 450zł. wraz z badaniami lekarskimi, kurs trwa 1 dzień, zapisy non stop. Zapisy pod nr telefonu 791 792 322.

24 Sierpnia 2014r


weszła w życie nowa ustawa która przede wszystkim ujawnia bazę egzaminacyjnych  pytań testowych stworzonych przez PWPW. Na razie nie ma konkretnej daty ujawnienia pytań, WORD wypowiada isę że nie będzie to wcześniej niż Styczeń 2015r. (będą na pewno dostępne na naszej stronie)

Następnym ważną zmianą jest możliwość zdawania egzaminu praktycznego samochodem szkoły jazdy, czyli zdajesz tym autem na którym się uczyłeś jeździć. Oczywiście taki samochód musi być wyposażony w zestaw do monitorowania egzaminu identyczny z zestawem zainstalowanym w autach WORD. Nasza szkoła zamierza zakupić takie zestawy i je zainstalować w samochodach.

Ważność egzaminu państwowego teoretycznego ustawa ustaliła  jako bezterminowy, a nie jak do tej pory 6 miesięcy od momentu zaliczenia z wynikiem pozytywnym. Po wejściu w życie nowej ustawy- okrojonej o tzw. okres próbny, centralną ewidencję kierowców itd. zdawalność egzaminów teoretycznych odwróciła proporcje z ok. 85% zdanych do tyle samo nie zdanych egzaminów.

Głównym czynnikiem jest zwiększenie liczby pytań w bazie i jej utajnienie, ponadto pytania mają charakter symulacji i jest niewiele czasu na odpowiedź. Poniżej szczegóły:

20 pytań z wiedzy ogólnej, punktacja:

10 punktów za  pytanie  o wysokim stopniu znaczenia dla BRD

6 punktów za  pytanie o średnim stopniu znaczenia dla BRD

4 punkty za pytanie o niskim stopniu znaczenia dla BRD

Czas 20 sekund na przeczytanie i 15 sekund na odpowiedź.

12 pytań z wiedzy specjalistycznej, punktacja:


6 punktów za pytanie o wysokim stopniu znaczenia dla BRD

4 punkty za pytanie o średnim stopniu znaczenia dla BRD

2 punkty za pytanie o niskim stopniu znaczenia dla BRD

Czas 50 sekund na przeczytanie i odpowiedź na pytanie.

Brak możliwości powrotu do pytania

minimum 68 punktów na możliwych 74 daje pozytywny wynik egzaminu.

2 letni okres próbny i związanie z tym zaostrzenia przesunięto na 2016 r.


W Styczniu 2013r. wchodzi w życie ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. Będzie trudniej ponieważ dodano szereg ograniczeń, warunków itd. Poniżej prezentujemy część zmian najważniejszą dla przyszłego kierowcy:

 • prawo jazdy terminowe na 15 lat a nie jak do tej pory z bezterminowym okresem ważności
 • 2 letni okres próbny dla nowych kierowców oraz możliwość jego wydłużenia o kolejne 2 lata gdy kierowca popełni 2 wykroczenia w ruchu drogowym
 • obowiązkowy zielony listek na szybie oraz zakaz przekraczania prędkości 50, 80, 100km./h. odpowiednio obszar zabudowany, poza nim oraz autostrada i droga ekspresowa
 • między 4 a 8 miesiącem okresu próbnego obowiązkowe szkolenie teoretyczne i praktyczne (dodatkowy koszt)
 • zmiana niektórych kategorii praw jazdy oraz wieku potrzebnego do ich uzyskania:
  • Art. 6. 1. Prawo jazdy stwierdza posiadanie uprawnienia do kierowania:1) kategorii AM:
   a) motorowerem,
   b) czterokołowcem lekkim;2) kurs kat. A 1:
   a) motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg,
   b) motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW,
   c) pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;3) kurs kat. A 2:
   a) motocyklem o mocy nieprzekraczającej 35 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,2 kW/kg, przy czym nie może on powstać w wyniku wprowadzenia zmian w pojeździe o mocy przekraczającej dwukrotność mocy tego motocykla,
   b) motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW,
   c) pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;4) kursy kategorii A:
   a) motocyklem, prawo jazdy na motor warszawa
   b) pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;5) kategorii B1:
   a) czterokołowcem,
   b) pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;6) kategorii B:
   a) pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu i motocykla,
   b) zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy lekkiej,
   c) zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy innej niż lekka, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 4 250 kg, z zastrzeżeniem ust. 2,
   d) pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;

   7) kategorii C1:
   a) pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t i nieprzekraczającej 7,5 t, z wyjątkiem autobusu,
   b) zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy lekkiej,
   c) pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;

   8) kategorii C:
   a) pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu,
   b) zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy lekkiej,
   c) pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;

   9) kategorii D1:
   a) autobusem przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 17 osób łącznie z kierowcą, o długości nieprzekraczającej 8 m,
   b) zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy lekkiej,
   c) pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;

   10) kategorii D:
   a) autobusem,
   b) zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy lekkiej,
   c) pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;

   11) kategorii T:
   a) ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym,

   b) zespołem pojazdów złożonym z ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami) lub pojazdem wolnobieżnym z przyczepą (przyczepami),
   c) pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;

   12) kategorii B+E, C+E lub D+E – pojazdem określonym odpowiednio w prawie jazdy kategorii B, C lub D, łącznie z przyczepą (przyczepami), przy czym w zakresie kategorii B+E dopuszczalna masa całkowita ciągniętej przyczepy nie może przekraczać 3,5 t;
   13) kategorii C1+E – zespołem pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 12 t, składającym się z pojazdu ciągnącego określonego w prawie jazdy kategorii C1 i przyczepy;
   14) kategorii D1+E – zespołem pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 12 t, składającym się z pojazdu ciągnącego określonego w prawie jazdy kategorii D1 i przyczepy;
   15) kategorii B i C1+E, B i D1+E, B i C+E lub B i D+E – zespołem pojazdów określonym w prawie jazdy kategorii B+E;
   16) kategorii C+E i D – zespołem pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii D+E.
   17) Zespołem pojazdów, o którym mowa w ust. 1 pkt 6 lit. c, którego dopuszczalna masa całkowita przekracza 3,5 t, może kierować osoba, która zdała część praktyczną egzaminu państwowego, potwierdzoną wpisem do prawa jazdy.

   Art. 8. 1. WYMAGANY MINIMALNY WIEK DO KIEROWANIA WYNOSI:

   1) 14 lat – dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii AM;
   2) 16 lat – dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii A1, B1 i T;
   3) 18 lat – dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii A2, B, B+E, C1 i C1+E;
   4) 20 lat – dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii A, jeżeli osoba co najmniej od 2 lat posiada prawo jazdy kategorii A2;
   5) 21 lat – dla motocykli trójkołowych o mocy przekraczającej 15 kW, jeżeli osoba posiada prawo jazdy kategorii A;
   6) 21 lat – dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii C, C+E, D1 i D1+E, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 1, ust. 3 pkt 2 oraz art. 9;
   7) 24 lata – dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii:
   a) A – jeżeli osoba nie posiadała co najmniej przez 2 lata prawa jazdy kategorii A2,
   b) D i D+E, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 2, ust. 3 pkt 3 oraz art. 9;
   8) 21 lat – dla tramwaju;
   9) 15 lat – dla pojazdu zaprzęgowego;
   10) 10 lat – dla roweru;
   11) 17 lat – dla roweru wieloosobowego, roweru lub wózka rowerowego przewożących inną osobę;
   12) 13 lat – dla jadącego po jezdni wózka inwalidzkiego;
   13) 21 lat – dla kolejki turystycznej.

 • Nowy egzamin teoretyczny, zastąpienie bazy pytań tekstowych symulacjami komputerowymi (jak zachowa się kierujący w określonej sytuacji)
 • Okres próbny po wydaniu prawa jazdy:
  • jazda z naklejonym zielonym listkiem
  • w okresie 7 m – cy po otrzymaniu prawa jazdy skierowanie na szkolenie praktyczne (umiejętność wychodzenia z poślizgu, zderzenie z kartonową przeszkodą przy 100km/h.)
  • nie przekraczanie 50km/h. na terenie zabudowanym i 80km/h. poza nim
  • w okresie próbnym popełnienie 3 wykroczeń w ruchu drogowym wydłuża każdorazowo ten okres
 • na egzaminie państwowym dodatkowo jazda poza terenem zabudowanym.

Diesel, benzyna, lpg czy cng?


Każdy rodzaj zasilania ma swoich fanów ponieważ jest to kwestia dopasowania indywidualnego.

Diesel przede wszystkim kupowany przez osoby które chcą zaoszczędzić bez ingerencji w silnik. Ten rodzaj silnika charakteryzuje się niskim spalaniem oleju napędowego i nie przeciążaniem silnika. Koszt oleju napędowego jest jeszcze w Polsce niższy od benzyny więc bardziej opłacalny w eksploatacji. Przeciwnicy z kolei skarżą się na cenę która jest sporo wyższa niż benzyniaka (bardziej widoczne przy cenie nowego auta), głośno pracujący silnik, opóźnione przyśpieszenie.

Benzyna to standardowy rodzaj zasilania, jest to najpopularniejszy napęd na rynku. Benzyniaki są najtańsze na rynku jeżeli chodzi o ich cenę zakupu. Cena litra benzyny natomiast oscylująca w granicach 4,20zł. nie należy do najtańszych (jest ona zależna od ceny baryłki ropy naftowej na rynku światowym). Spalanie jest indywidualne w zależności od rodzaju silnika, jego pojemności i rozwiązań technicznych w nim zastosowanych (nie wspominając oczywiście o sposobie prowadzenia auta – ekonomiczna jazda). Na przykład średnio w cyklu miejskim średniej klasy auto o pojemności 1,2cm3 spala ponad 7 litrów/100km., o pojemności 1,6cm3 ponad 8 litrów/100km. Tak więc silnik benzynowy nie będzie charakteryzował się oszczędnością eksploatacyjną. Plusami są przede wszystkim oprócz ceny zakupu, dostępność części zamiennych ich ceny no i oczywiści moc silnika.

Lpg – ten rodzaj zasilania z roku na rok ma więcej zwolenników, coraz więcej właścicieli aut decyduje się na montaż instalacji lpg. Ceny litra lpg utrzymują się na poziomie ok. 2,20zł. Więc dużo taniej niż wcześniej omawianych. Należy jednak pamiętać iż spalanie lpg będzie zawsze wyższe niż benzyny, więc auto o poj. 1,2cm3 będzie spalało nie ponad 7l./100km. Tylko prawie 9l./100km. Jednak dużo większym mankamentem jest koszt instalacji lpg i jej montażu. W zależności od rodzaju silnika stosuje się instalację z jedno, wielopunktowym oraz sekwencyjnym wtryskiem gazu. Przyjmijmy że średnio koszt instalacji lpg z montażem do silnika z wtryskiem paliwa będzie wynosił 3500zł, więc nie mało. Ale im więcej kilometrów przejedziemy tym szybciej inwestycja się zwróci. Koszt taki może się zwrócić już po 4 – 5 miesiącach eksploatacji. Przeciwnicy zwracają uwagę na niszczenie silnika przez suchy gaz i koszty serwisowania instalacji.

Cng – czyli gaz ziemny. Ten rodzaj zasilania jest jeszcze u nas mało popularny, po pierwsze ze względu na małą dostępność tego gazu (w Polsce jest tylko 12, w Warszawie tylko 1). Owszem gazownia warszawska ma plany podjęcia współpracy z dystrybutorami paliw, ale jeszcze nic się nie wyklarowało. Po drugie zbyt wysoki koszt instalacji cng jest to średnio ok. 6500 zł dla aut z silnikiem na wtrysku (bardzo kosztowna jest sama butla która jest specjalnie przystosowana do przechowywania tego gazu). Sam gaz jest jeszcze tańszy od LPG, jego koszt to ok. 1,80 zł. Instalacje te należą do najbezpieczniejszych z racji tego iż gaz jest lżejszy od powietrza i szybko się ulotni w razie niebezpieczeństwa, a temperatura zapłonu jest 2 – krotnie wyższa od benzyny. Dziś najczęściej montują go korporacje taxi, jest obecny w niektórych autobusach miejskich, w firmach transportowych. Już niedługo będzie on grożnym rywalem lpg a w ostateczności może go z czasem zastąpić.

PODSUMOWUJĄC – ten kto jeździ przeważnie w mieście (tam gdzie są stacje cng), często i może sobie pozwolić na kosztowną instalację cng to pomysł zdecydowanie dla nich. Ten kto jeździ często ale przeważnie w trasie to odpowiednim rozwiązaniem jest lpg lub diesel, a tu to kwestia przekonania czy z ingerencją w silnik i taniej, czy bez ingerencji i drożej. Ten natomiast który uruchamia auto rzadko niech nie myśli o alternatywnych zasileniach bo to będą dla niego niepotrzebne koszty.

Czym się kierować i na co zwrócić uwagę kupując auto


Po pierwsze swoją potrzebą (spalaniem jeśli będzie jeździł często, wyglądem i stylistyką jeśli jest estetą, gabarytami sedan, terenowy, van jeśli będzie miał rodzinę, ceną jeśli będzie ograniczony gotówkowo, awaryjnością tu powinien każdy się dobrze zorientować, kosztami eksploatacyjnymi itd.
Po drugie podczas kupna warto wjechać autem na kanał, sprawdzić stan techniczny (oczywiście po zażądaniu książki pojazdu książki serwisowej i kpl. Dokumentów), stan podwozia – czy nie popękane, skorodowane, sprawdzenie nachylenia kolumn zawieszenia i czy takie same są odległości do kół, czy nie ma wycieków oleju silnika ze skrzyni przekładniowej z przegubów, stan przekładni kierowniczej i drążków(czy nie ma luzów na kołach ani na kierownicy), stan blacharski auta – tu najlepiej mieć miernik grubości lakieru, który wskaże miejsca szpachlowania, stan elektryki chociażby przez uruchomienie wszystkich urządzeń auta, stan silnika – wsłuchać się w jego dźwięk na wolnych obrotach czy jest równy, czy nic nie stuka.

Moje pierwsze auto


Wymiana płynów eksploatacyjnych (odnotować stan przejechanych kilometrów po wymianie) – można we własnym zakresie, można też na stacji obsługi (norauto, Midas, feuwert, Shell autoserw)
Sprawdzenie elementów które mają wpływ na bezpieczeństwo jazdy takich jak: hamulce (stan klocków, okładzin ciernych, grubość tarcz, napięcie linki hamulca awaryjnego, luzu na pedale hamulca roboczego), sygnał dźwiękowy, mocowanie kół (szpilki, nakrętki), stan akumulatora i jego ładowanie, oświetlenie pojazdu. Najlepiej oddać auto do przeglądu na stację obsługi.

Trzeba i warto mieć w aucie:
Ostrzegawczy trójkąt odblaskowy, koło zapasowe, apteczka, gaśnica (nie przeterminowana), linka holownicza, kable rozruchowe, wd – 40, podstawowy komplet kluczy naprawczych, płyny eksploatacyjne (na dolewkę), żarówki samochodowe.
Technika jazdy powinna być poprawna i bezpieczna – należy przypomnieć sobie słowa instruktora z kursu. Bez brawury i udziwnień, ponieważ wszystkie umiejętności przychodzą z czasem i zdobywanym doświadczeniem.

Nauka i kurs kat. A Warszawa , prawo jazdy kat. b Warszawa

 

Biuro:
Targowa 66 lokal 30
Metro Dw. Wileński
03-488 Warszawa

Spotkania na zajęcia praktyczne:
Metro Dw. Wileński
Metro Ratusz Arsenał
Metro Wawrzyszew
Metro Politechnika


 

Sale wykładowe:
Praga Płn. ul. Targowa 66 lok.30, Metro Dworzec wileński

Praga Pd. ul. Czapelska 38 Rondo Wiatraczna

Wola/Centrum ul. Hrubieszowska 6a Metro Rondo Daszyńskiego

Wilanów Aleja Wilanowska 208/29

 

OES2017 Wszelkie Prawa Zastrzeżone Projekt & RealizacjaStrony internetowe Warszawa

Prawo jazdy kat b Warszawa | Prawo jazdy kat a Warszawa | Jazdy doszkalające Warszawa