AKTUALNOŚCI 

12 lipca 2017

Nowe przepisy


Najnowsze wiadomości: Zmiany nie weszły w życie z planowanym terminem, Ministerstwo odłożyło zmiany  i nie podało następnej daty.

ZMIANY 4.06.2018r.

Zmiany, które wejdą w życie 4 czerwca 2018 r. miały obowiązywać już od dłuższego czasu, a opóźnienie w ich wprowadzaniu było spowodowane kłopotami z wdrażaniem nowych funkcjonalności systemu ewidencji kierowców CEPiK 2.0. Poprawne funkcjonowanie ogromnej bazy danych, w której będą notowane wszystkie przewinienia kierowców jest niezbędne, by nowe przepisy mogły być egzekwowane.

Przypomnijmy:

2 letni okres próbny liczony od dnia odbioru dokumentu który zobowiązuje do:

-odbycia między 4 a 8 miesiącem kursu doszkalającego w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego i praktyczne szkolenie w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym, obejmującego 2 godzinne szkolenie teoretyczne w WORD koszt 100zł. oraz godzinne szkolenie praktyczne w Ośrodku Doskonalenia Techniki Jazdy koszt 200zł. Brak dostarczenia do starosty, zaświadczenia o ukończeniu wspomnianych szkoleń przed upływem 8 miesiąca od daty otrzymania prawa jazdy poskutkuje zatrzymaniem uprawnień do prowadzenia pojazdu.
– przez pierwsze 8 miesięcy do kierowania  wyłącznie pojazdem samochodowym oznaczonym z przodu i z tyłu okrągłą nalepką barwy białej z zielonym symbolem liścia klonowego.

-przez pierwsze 8 miesięcy okresu próbnego, kierowcy będą musieli przestrzegać  ograniczeń prędkości – 50 km/h w obszarze zabudowanym, 80 km/h poza obszarem zabudowanym oraz 100 km/h na autostradzie i drodze ekspresowej dwujezdniowej.

-przez pierwsze 8 miesięcy od momentu odebrania dokumentu prawa jazdy, kierowcy nie będą mogli podejmować pracy kierowcy ani osobiście wykonywać działalności gospodarczej polegającej na kierowaniu pojazdem kat. B.

W przypadku, gdy podczas dwuletniego okresu próbnego, kierowca popełni 3 wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji co będzie potwierdzone mandatami lub prawomocnymi wyrokami sądu lub jedno przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, starosta wyda decyzję o cofnięciu prawa jazdy.

Jeśli podczas okresu próbnego  kierowca popełni 2 wykroczenia w ruchu drogowym, starosta przedłuży okres próbny o kolejne 2 lata.

 

 

Nowe przepisy dotyczące redukcji punktów karnych

Przy okazji wprowadzenia nowych przepisów, zmienią się zasady dotyczące redukcji punktów karnych. W przypadku, gdy kierowca przekroczy dopuszczalną liczbę 24 punktów karnych przyznawanych za złamanie przepisów, nie straci uprawnień do prowadzenia pojazdów.

Za to zostanie skierowany przez starostę na kurs reedukacyjny. Taki sam, na który będą kierowane osoby, które popełniły dwa wykroczenia podczas dwuletniego okresu próbnego.

Osoba skierowana na kurs reedukacyjny będzie zobowiązana do odbycia kursu w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji administracyjnej o skierowaniu.

Jeżeli nie przedstawi w wymaganym terminie zaświadczenia o jego ukończeniu, starosta wyda decyzję o zatrzymaniu prawa jazdy.

Od momentu skierowania na wspomniane szkolenie, kierowca będzie na cenzurowanym przez następne 5 lat (licząc od dnia wydania skierowania na kurs reedukacyjny). Jeżeli w tym okresie ponownie przekroczy dopuszczalny limit 24 punktów karnych, starosta wyda decyzję o cofnięciu uprawnień do prowadzenia pojazdów.

 

Z dniem 19.01.2013 weszła w życie nowa ustawa.ABY ZAPISAĆ SIĘ NA KURS NALEŻY:ZGŁOSIĆ SIĘ DO WYDZIAŁU KOMUNIKACJI W SWOIM MIEJSCU ZAMIESZKANIA (ZAMELDOWANIA CZASOWEGO) I PRZEDŁOŻYĆ NASTĘPUJĄCE RZECZY ABY MÓC POBRAĆ NUMER

1 dowód tożsamości,

2 jedna wyraźna, aktualna i kolorowa fotografia o wymiarze 3,5 cm x 4,5 cm przedstawiająca osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, ujęcie centralne,

3 orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do kierowania pojazdem, wydane przez lekarza uprawnionego do badań kierowców,

4 orzeczenie psychologiczne stwierdzające brak przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem (przy kat. C1, C, D1, D, C1+E, C+E, D1+E, D+E),

5 pisemna zgoda rodziców lub opiekunów, jeżeli osoba nie ukończyła 18 lat (przy kat. AM, A1, B1, T),

6 kserokopia prawa jazdy (w przypadku, gdy wnioskodawca posiada prawo jazdy),

7 kserokopia prawa jazdy wydanego za granicą wraz Z tłumaczeniem (przy wymianie prawa jazdy nieokreślonego w konwencjach o ruchu drogowym),

8 kserokopia karty pobytu, wizy, innego dokumentu lub potwierdzenia o pobycie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej powyżej 185 dni w przypadku cudzoziemca.

 

WSZYSTKIE AKTUALNOŚCI

 

Biuro:
Targowa 66 lokal 30
Metro Dw. Wileński
03-488 Warszawa


 

Sale wykładowe:
Praga Płn. ul. Targowa 66 lok.30, Metro Dworzec wileński

Praga Pd. ul. Czapelska 38 Rondo Wiatraczna

Wola/Centrum ul. Hrubieszowska 6a Metro Rondo Daszyńskiego

 

OES2017 Wszelkie Prawa Zastrzeżone Projekt & RealizacjaStrony internetowe  Warszawa