• nauka
  • egzamin
  • jazda
czwartek, 31 styczeń 2013 20:17

 NOWA FORMA EGZAMINU TEORETYCZNEGO

  • 20 pytań multimedialnych z wiedzy ogólnej. Pytania, m. in. w formie klipów wideo, przedstawiają konkretne sytuacje na drodze; na pytania odpowiadamy TAK lub NIE; czas odpowiedzi: 20 s. na zapoznanie się z pytaniem + 10 s. wyświetlenie filmu+ 15 s. na odpowiedź)

         10 pkt. za pytanie o wysokim stopniu znaczenia dla BRD

         6 pkt. za pytanie o średnim stopniu znaczenia dla BRD

         4 pkt. za pytanie o niskim stopniu znaczenia dla BRD

  • 12 pytań z odpowiedziami A, B i C, z jedną odpowiedzią prawidłową; czas odpowiedzi: do 50

         6 pkt. za pytanie o wysokim stopniu znaczenia dla BRD

         4 pkt. za pytanie o wysokim stopniu znaczenia dla BRD

         2 pkt. za pytnaie o niskim stopniu znaczenia dla BRD

  • Brak możliwości cofnięcia się do poprzedniego pytania
  • minimum 68 punktów na 74 możliwe do zaliczenia egzaminu.

NOWE TESTY DOSTĘPNE NA NASZEJ SALI

WYKŁADOWEJ (ĆWICZENIA) LUB NA PŁYCIE DVD W SPRZEDAŻY

wtorek, 22 styczeń 2013 21:52

Z dniem 19.01.2013 weszła w życie nowa ustawa.


ABY ZAPISAĆ SIĘ NA KURS NALEŻY:


ZGŁOSIĆ SIĘ DO WYDZIAŁU KOMUNIKACJI W SWOIM MIEJSCU ZAMIESZKANIA ( ZAMELDOWANIA CZASOWEGO) I PRZEDŁOŻYĆ NASTĘPUJĄCE RZECZY ABY MÓC POBRAĆ NUMER SWOJEGO ELEKTRONICZNEGO PROFILU KANDYDATA NA KIEROWCĘ (I Z TYM NUMEREM ZGŁASZACIE SIĘ DO NAS):

1 dowód tożsamości,
2 jedna wyraźna, aktualna i kolorowa fotografia o wymiarze 3,5 cm x 4,5 cm przedstawiająca osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, lewy półprofil z widocznym lewym uchem,
3 orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do kierowania pojazdem, wydane przez lekarza uprawnionego do badań kierowców,
4 orzeczenie psychologiczne stwierdzające brak przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem (przy kat. C1, C, D1, D, C1+E, C+E, D1+E, D+E),
5 pisemna zgoda rodziców lub opiekunów, jeżeli osoba nie ukończyła 18 lat (przy kat. AM, A1, B1, T),
6 kserokopia prawa jazdy (w przypadku, gdy wnioskodawca posiada prawo jazdy),
7 kserokopia prawa jazdy wydanego za granicą wraz Z tłumaczeniem (przy wymianie prawa jazdy nieokreślonego w konwencjach o ruchu drogowym),
8 kserokopia karty pobytu, wizy, innego dokumentu lub potwierdzenia o pobycie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej powyżej 185 dni w przypadku cudzoziemca.

 

wtorek, 06 listopad 2012 21:52

Sprawdzenie poziomu płynów eksploatacyjnych.

Należy wskazać umiejscowienie wylosowanego płynu ekploatacyjnego oraz sprawdzić stan (poziom) tego płynu.

Pamiętać przy sprawdzaniu oleju silnikowego że musi się to odbyć na zimnym silniku lub  przynajmniej  takim gdzie przez dłuższy czas nie był uruchomiony (olej musi zdążyć spłynąć do miski olejowej-tam gdzie jest dokonywany faktyczny pomiar)  i na poziomej nawierzchni aby odczyt nie był przekłamany.

Media

Strona wykorzystuje Cookies do celów statystycznych. Informacje czym są cookies i jak je wyłączyć znajdują się TUTAJ AKCEPTUJĘ - ZAMKNIJ