AKTUALNOŚCI 

12 lipca 2017

Nowe przepisy


Z dniem 19.01.2013 weszła w życie nowa ustawa.ABY ZAPISAĆ SIĘ NA KURS NALEŻY:ZGŁOSIĆ SIĘ DO WYDZIAŁU KOMUNIKACJI W SWOIM MIEJSCU ZAMIESZKANIA (ZAMELDOWANIA CZASOWEGO) I PRZEDŁOŻYĆ NASTĘPUJĄCE RZECZY ABY MÓC POBRAĆ NUMER

1 dowód tożsamości,

2 jedna wyraźna, aktualna i kolorowa fotografia o wymiarze 3,5 cm x 4,5 cm przedstawiająca osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, lewy półprofil z widocznym lewym uchem,

3 orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do kierowania pojazdem, wydane przez lekarza uprawnionego do badań kierowców,

4 orzeczenie psychologiczne stwierdzające brak przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem (przy kat. C1, C, D1, D, C1+E, C+E, D1+E, D+E),

5 pisemna zgoda rodziców lub opiekunów, jeżeli osoba nie ukończyła 18 lat (przy kat. AM, A1, B1, T),

6 kserokopia prawa jazdy (w przypadku, gdy wnioskodawca posiada prawo jazdy),

7 kserokopia prawa jazdy wydanego za granicą wraz Z tłumaczeniem (przy wymianie prawa jazdy nieokreślonego w konwencjach o ruchu drogowym),

8 kserokopia karty pobytu, wizy, innego dokumentu lub potwierdzenia o pobycie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej powyżej 185 dni w przypadku cudzoziemca.

 

WSZYSTKIE AKTUALNOŚCI

 

Biuro:
Targowa 66 lokal 30
Metro Dw. Wileński
03-488 Warszawa

 

Sale wykładowe:
Praga pd. ul. Czapelska 38
(Rondo Wiatraczna)
Praga płn.ul. Targowa 66 lok.30

 

OES2017 Wszelkie Prawa Zastrzeżone Projekt & RealizacjaStrony internetowe  Warszawa